Montáž elektrických sietí

elektrické siete VN, NN, transformátorové stanice ...

Elektrifikácia IBV - elektrická prípojka - 7 rodinných domov

náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad
detail

výkop kábelovej ryhy

X >
detail

kábelová ryha

X > <
detail

uloženie chráničiek

X > <
detail

uloženie káblov

X > <
detail

uloženie zemniacej pásoviny FeZn

X > <
detail

uloženie výstražnej fólie

X > <
detail

zapojenie rozvodnej skrine

X > <
detail

zapojenie skrine VRIS

X > <
detail

zaústenie kábla NN do trafo stanice

X > <
detail

zásyp kábelovej ryhy

X > <
detail

zasypanie kábelovej ryhy

X <

Spoločnosť HTS elektro s.r.o. kompletne pokrýva potreby zákazníka v oblasti elektrifikácie budov

□ projekt pripojenia na sieť VN či NN
□ konkrétna realizácia zámeru