Montáž elektrických sietí

elektrické siete VN, NN, transformátorové stanice ...

Galéria prác

Rekonštrukcia úsekového vypínača, transformátorovej stanice, výmena transformátorovej skrine

Výmena rozvodnej skrine

Elektrifikácia IBV - elektrické prípojky pre 7 rodinných domov

... ďalšie práce do galérie sa pripravujú ...

Spoločnosť HTS elektro s.r.o. kompletne pokrýva potreby zákazníka v oblasti elektrifikácie budov

□ projekt pripojenia na sieť VN či NN
□ konkrétna realizácia zámeru