Montáž elektrických sietí

elektrické siete VN, NN, transformátorové stanice ...

Kontakt

Obchodné meno:

HTS elektro s.r.o.

Adresa: Víta Nejedlého 685/2
Svidník 089 01
IČO: 47 760 214
DIČ: 2024084073
Telefón: + 421 948231464
Mail: office@htselektro.sk
Web: htselektro.sk
.................
Pobočka

Košice:

Tel.:+ 421 948231464
Pobočka

Spišská Nová Ves:

Tel.:+ 421 0907972433

Spoločnosť HTS elektro s.r.o. kompletne pokrýva potreby zákazníka v oblasti elektrifikácie budov

□ projekt pripojenia na sieť VN či NN
□ konkrétna realizácia zámeru