Montáž elektrických sietí

elektrické siete VN, NN, transformátorové stanice ...

Realizácia

- vypracovanie cenovej ponuky
- projekčné práce
- zabezpečenie schvaľovacích a povoľovacích procesov, certifikátov a povolení na príslušných inštitúciách
- dodávky materiálu
- prípadná demontáž
- montáž materiálu
- rekonštrukcie
- revízia elektrického zariadenia
- uvedenie do prevádzky
- záručný a pozáručný servis

Spoločnosť HTS elektro s.r.o. kompletne pokrýva potreby zákazníka v oblasti elektrifikácie budov

□ projekt pripojenia na sieť VN či NN
□ konkrétna realizácia zámeru