Montáž elektrických sietí

elektrické siete VN, NN, transformátorové stanice ...

Úsekový vypínač - rekonštrukcia, transformátorová stanica - rekonštrukcia, transformátorová skriňa - výmena

Pred rekonštrukciou

náhľad náhľad náhľad
detail

Úsekový vypínač
- pred rekonštrukciou

X >
detail

Transformátorová stanica 4 stĺpová
- pred rekonštrukciou

X > <
detail

Pôvodný rozvádzač

X > <
detail

Výškové práce na úsekovom vypínači

X > <
detail

Úsekový vypínač
- po rekonštrukcii

X > <
detail

Práce na transformátorovej stanici

X > <
detail

Transformátorová stanica
- po rekonštrukcii

X > <
detail

Nový rozvádzač RST
so skriňou SVS
- pohľad spredu

X > <
detail

Nový rozvádzač RST
so skriňou SVS
- pohľad zozadu

X <

Počas a po rekonštrukcii

náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad

Spoločnosť HTS elektro s.r.o. kompletne pokrýva potreby zákazníka v oblasti elektrifikácie budov

□ projekt pripojenia na sieť VN či NN
□ konkrétna realizácia zámeru