Montáž elektrických sietí

elektrické siete VN, NN, transformátorové stanice ...

Výmena rozvodnej skrine

Pred rekonštrukciou

náhľad náhľad
detail

Pôvodná rozvodná skriňa
- zvonka

X >
detail

Pôvodná rozvodná skriňa
- zvnútra

> X <
detail

Nová rozvodná skriňa
- zvonka

X > <
detail

Nová rozvodná skriňa
- zvnútra

X <

Počas a po rekonštrukcii

náhľad náhľad

Spoločnosť HTS elektro s.r.o. kompletne pokrýva potreby zákazníka v oblasti elektrifikácie budov

□ projekt pripojenia na sieť VN či NN
□ konkrétna realizácia zámeru